Siirt Eğitim Dergisi

Makale Gönderimi Ve Hakem Değerlendirme Süreci

MAKALE GÖNDERİMİ

Siirt Eğitim Dergisi, aday makaleler için çifte körleme hakem değerlendirme süreci yürütmektedir. Dergimize başvuran bütün aday makaleler orijinal olmalı, daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Ayrıca aday makale başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalı ve dergimize gönderilen aday makalenin değerlendirme süreci başladıktan sonra değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar başka bir dergiye gönderilmemelidir. Bu tür başvuruların yapılması halinde yazar(lar)ın makaleleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.

Siirt Eğitim Dergisine makale gönderiminde yazarların aşağıda belirtilen makale gönderim süreçlerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen dosyalar makale gönderim sürecinde yüklenmelidir.

1- Başlık sayfası

2- Benzerlik oranı bildirisi ve Benzerlik oranı dosyası.

3- Etik kurul belgesi (Bu belge Etik kurul izni gerekli olan çalışmalar için zorunludur.)

4- Telif hakkı devir sözleşmesi

5- Tam metin dosyası (Tam metin dosyası dergi şablonuna uygun olarak doldurulmalı ve makale yazarlarıyla ilgili herhangi bir bilgi ana metin dosyasında yer almamalıdır.)

 

İlgili belgelerin sisteme yüklenmesi sorumluluğu yazarlara aittir. İstenilen belgeler yüklenmediğinde makale yazarlara iade edilir.

Dergiye gönderilen aday makaleler yukarıda belirtilen dosyaların dergi kurallarına uygunluğu dergi sekreteryası tarafından ön kontrol aşamasında kontrol edildikten sonra değerlendirme süreci için ilgili editörlere yönlendirilir. Dergi amaç ve kapsamına uygun olduğu belirlenen aday makaleler alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri çalışmanın niteliğini dikkate alarak aday makale kör hakem sistemine uygun olarak uzman iki hakem atar. Değerlendirme süreci aşağıda açıklanmıştır.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

Siirt Eğitim Dergisine yönlendirilen makaleler değerlendirilmek için editör onayından sonra en az iki hakeme gönderir. Hakemlerden gelen değerlendirme sonucunda Editör, görüşler doğrultusunda makaleyi değerlendirir. Hakemlerden birinin görüşünün olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Makalenin yayımlanma kararına üçüncü hakemin görüşüne göre karar verilir.

Makale değerlendirme süreci sonrası hakem tarafından verilen düzeltme ve önerilere yönelik yapılan makale revizyonları için makale revizyon raporu sisteme yüklenmelidir (Makale revizyon raporuna https://dergipark.org.tr/tr/pub/sedder sitesinde formlar ve şablonlar menüsünden ulaşabilirsiniz).

Siirt Eğitim Dergisine gönderilen aday makalenin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen süreç takip edilmektedir:

Ön kontrol aşamasında aday makalenin dosyaları kontrol edilir ve dergi kurallarına uygun olarak yükleme yapan makaleler sekreterya tarafından editörlere yönlendirilir. Eksik veya yanlış dosya yükleme yapılması durumunda gerekli dosyaların yazarlar tarafından yüklenme için aday makale sorumlu yazara yönlendirilir.

Dosyaları eksiksiz olan makaleler editörler tarafından derginin amaç ve kapsamına uygunluğu dikkate alınarak alan editörlerine yönlendirilir.

Makalenin niteliği göz önünde bulundurularak makaleye alan editörleri tarafından kör hakem sistemine uygun olarak iki uzman hakem atanır.

Atanan hakemler makaleyi değerlendirmek için onay vermeleri durumunda makaleyi değerlendirmeye başlarlar. Hakem onayı vermeyen hakem olması durumunda başka bir hakem ataması yapılır.

Hakem değerlendirme süreci sonunda hakemin yüklediği hakem kararı dosyaları dikkate alınarak alan editörleri ve editörler aşağıdaki kararlardan birini verirler. Nihai karar daima editörlere aittir.

a) Yayın kabul edilebilir

b) Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)

c) Düzeltmelerden sonra yeniden görmek istiyorum (Yazarların yaptığı düzenlemelerden sonra tekrar değerlendirme sürecine alınır)

d) Yayınlanamaz (Red edilir)


Doç.Dr MEHMET RAMAZANOĞLU
Güncelleme : 9.03.2022 12:20:11