Siirt Eğitim Dergisi

Editör Kurulu

Baş Editör

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLUEditörler

Doç. Dr. Rasim TÖSTEN ( Eğitim Yönetimi )

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet RAMAZANOĞLU (Öğretim Teknolojileri )

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAYLIK ( Eğitim Yönetimi ) 

Alan Editörleri

Doç. Dr. Sevda Koç AKRAN (Eğitim Bilimleri )

Doç. Dr. Halil Coşkun ÇELİK (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi DEMİR (Temel Eğitim)

Doç. Dr. Erhan AKIN (Türkçe ve Sosyal Bilgiler)

Dil Editörü

Doç. Dr. Emrah ERİŞ

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Osman ENGİN, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Behçet ORAL, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit EPÇAÇAN, Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit PESEN, Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Fethi SOYALP, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat TANHAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Habib ÖZKAN, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı İsmail ARSLANTAŞ, Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ÖZGEN, Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TAŞDAN, Kafkas Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU, Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Rezzan KARAKAŞ, Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Zihni MEREY, Yüzüncü Yıl Üniversitesi


Sekreterya

Arş. Gör. İrem ELÇİ

Doç.Dr MEHMET RAMAZANOĞLU
Güncelleme : 9.03.2022 11:46:11