Siirt Eğitim Dergisi

İntihal Politikası


Siirt Eğitim Dergisine gönderilen aday makalelerin benzerlik oranı kontrolü iThenticate yazılım programı ile yapılmaktadır. yazarlar benzerlik oranı dosyasını yüklemek zorundadır. kaynakça hariç benzerlik oranı %20'i aşan makaleler yazara iade edilir. Sorumlu yazar ayrıca benzerlik oranı bildirisi dosyasını yükleyerek aday makalenin herhangi bir intihal problemi olmadığını beyan etmek zorundadır. Böylece intihal problemi ile karşılaşılması durumunda bütün sorumluluğun yazarlarda olduğu teminat altına alınmaktadır. 

Siirt Eğitim Dergisi, COPE Code of Conduct for Journal Editors kurallarını esas almaktadır. İntihal ve diğer etik dışı davranışların tamamını reddeder ve kabul etmez. dergi politikası gereğince ilgili kurallar esnetilemez. Yazarların sorumluluğunda olan intihal ve etik dışı davranışlar dergi tarafından tespit edilirse, aday makaleler reddedilir, ya da düzenlenmesi için yazara iade edilir. Yayınlanmış makalelerde intihal ya da etik ihlal tespit edilen yayınlar geri çekme işlemi uygulanır. Geri çekme işlemi sonucunda ilgili yayın künyesi dergi tarafından resmi olarak duyurulur. Baş editör ve yardımcı editörler makale ile ilgili gerekçe hazırlayarak etik ihlal yapılan makaleye geri çekme prosedürü uygulanır. Geri çekilen bir makalenin web sayfasındaki metin dosyası bloke edilir. Geri çekilme nedeni dosya olarak sisteme eklenerek arşivde sürekli kalması sağlanır. 

Doç.Dr MEHMET RAMAZANOĞLU
Güncelleme : 9.03.2022 12:03:55